Dag 2: Ateljébesök, video

av Gisela

Ateljébesök av Emma Hansson, skribent på Konstpretton. Ett besök som uppskattades av oss båda.